I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego, Poznań

Adres
I Klinika Kardiologii UM
61-848 Poznań
ul. Długa 1/2
Sekretariat
tel. (61) 8549146,
fax. (61) 8549094,
centrala (61) 8549000


Kierownik, prof. zw.  
I Klinika Kardiologii UM
prof. dr hab. Stefan Grajek