Konferencje naukowe, szkoleniowe, zjazdy

Komercjalizacja medycyny przyniosła lawinowy wzrost liczby konferencji naukowych, szkoleniowych, zjazdów i kursów doskonalących. W Internecie istnieje szereg wyszukiwarek tych wydarzeń.

Większość sekretariatów konferencyjnych prowadzi strony internetowe, na których oprócz informacji podstawowych, kontaktu i programu często zawartych jest wiele usług: rejestracja i opłata on-line, rezerwacja biletów lotniczych, hotelu on-line, przesyłanie abstraktów on-line nawet "na ostatnią chwilę". Powiadomienie o przyjęciu lub nie też wysyłane jest mailem.

Praktycznie nie wstając od komputera można napisać pracę, wyszukać piśmiennictwo, zgłosić się na konferencję, zorganizować podróż i zakwaterowanie!

Jeśli znasz inne adresy prosimy o ich nadesłanie.

Informacje o bieżących ważniejszych konferencjach zawarte są w większości serwisów kardiologicznych.

Serwisy wyszukujące konferencje:

· E-konferencje

· Medical conferences

· Docguide

Spisy zbliżających się konferencji, kursów:

· PTK
 - „Kalendarium”

· MP
 - „Kształcenie”

· ESC
 - „Congressess & meetings”

· CMKP

· KK AM Warszawa
 - „Kursy”


Data utworzenia: 2001-10-31
Data aktualizacji: 2007-08-25
Typ: informacyjny
Autor: Piotr Bręborowicz