VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2002

Kardioserwis.pl aktywnie uczestniczył w VI Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbył się19-21 września w Poznaniu. W imprezie udział wzięło około 3.500 lekarzy z kraju i zagranicy, w tym znani wykładowcy: prof. J. P. Bassand, prof. E. Ovsyshcher,prof. R. Ferrari, prof. A. Ross, prof. G. Sutherland. Obrady odbywały się na 10 salach równocześnie (łącznie 114 sesji), w 4 budynkach targowych.

Nasze stoisko odwiedziło ponad 1000 lekarzy. 652 lekarzy wzięło udział w quizie.