VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2003

Nasza interaktywna praca on-line z pacjentami była przedstawiona w formie plakatu na VII Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Gdańsku w 2003 r.

Plakat można obejrzeć poniżej w formie slajdów.