Miażdżyca tętnic (atherosclerosis)

Co to jest miażdżyca?

Miażdżyca to przewlekła choroba cywilizacyjna doprowadzająca do długotrwałego, lub ostrego niedokrwienia wielu narządów. Miażdżyca może się pojawić u części ludzi już w dzieciństwie, a z wiekiem stopniowo narasta. Miażdżyca polega na uszkodzeniu ściany tętnic, powodując ich stwardnienie i stopniowe zwężanie się aż do całkowitego zamknięcia (niedrożność). Miażdżyca bywa określana mianem "korozji tętnic".

Miażdżyca nadal jest zagadką medycyny i jej przyczyny nie zostały nadal do końca poznane. Miażdżyca powstaje na skutek bardzo złożonych procesów, zależnych od wielu czynników (obecnie znamy kilkaset). Do najbardziej istotnych należą czynniki genetyczne, płeć, wiek, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia gospodarki lipidowej. Ostatnio dużą uwagę poświęca się zakażeniom pewnymi drobnoustrojami (Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori), które mogą być częściowo odpowiedzialne za powstawanie czy nasilanie przewlekłego procesu zapalno-degeneracyjnego jakim jest miażdżyca.

Miażdżyca najczęściej dotyczy takich narządów jak: serce – choroba niedokrwienna serca (zawał serca, dławica piersiowa), kończyny dolne (miażdżyca tętnic kończyn dolnych, chromanie przestankowe), mózg – udary.

Czy miażdżyca dotyczy również Ciebie? Poczytaj o objawach chorób u podłoża któych leży miażdżyca. Czy występują u Ciebie czynniki ryzyka? Koniecznie wykonuj profilaktyczne badania i poddawaj się okresowej kontroli lekarskiej.

Miażdżyca - rozpoznanie

Miażdżyca rozpoznawana jest na podstawie objawów niedokrwienia zajętych narządów, zaniku/osłabienia  tętna chorych tętnic, a potwierdza się ją w badaniach obrazowych (USG doppler, angiografia – w tym koronarografia).

Miażdżyca - leczenie

Obecnie miażdżyca nadal jest chorobą nieuleczalną, przewleką i postępującą.
Najważniejsze jest zapobieganie rozwojowi miażdżycy poprzez właściwą dietę, wysiłek fizyczny, niepalenie tytoniu oraz leczenie tzw. czynników ryzyka. Jeśli jednak miażdżyca rozwinie się należy te działania zintensyfikować, jak również wdrożyć w wielu przypadkach odpowiednie leczenie spowalniające proces miażdżycowy (statyny, ACE inhibitory) oraz leki poprawiające ukrwienie narządów.

W przypadkach, gdy miażdżyca jest bardzo zaawansowana, u wielu chorych wykonuje się zabiegi przywracające przepływ krwi do narządów poprzez mechaniczne poszerzanie tętnic lub tworzenie „obwodnic” – patrz angioplastyka wieńcowa (balonikowanie) i  „by-passy”.

Należy jednak podkreślić, że wymienione zabiegi nie leczą trwale choroby (miażdżyca), ale łagodzą jej przebieg i związane z nią dolegliwości. Zaprzestanie leczenia farmakologicznego (tabletki) i profilaktycznego (dieta, wysiłek fizyczny itd.) zniweczy efekt leczenia zabiegowego i nie spowolni przebiegu choroby.

Grypa u osób z chorobami układu krążenia, do których należy miażdżyca, częściej prowadzi do powikłań, dlatego szczepionka przeciw tej infekcji zalecana jest u tych chorych  co roku.

Miażdżyca jest nieuleczalna - całkowicie nieskuteczne, a czasami nawet szkodliwe są metody „niekonwencjonalne” – patrz „terapia chelatowa” i „prądy selektywne”.

· Ujawniła się u Ciebie miażdżyca? kliknij tutaj aby znaleźć kardiologa


Piotr Bręborowicz, Radosław Jarząbek, 2003-08-14
aktualizacja: 2010-11-27