Kontrast do badań naczyniowych

Kontrast jest to specjalny roztwór używany podczas badań z prześwietleniem rentgenowskim w celu uwidocznienia struktur i narządów zazwyczaj niewidocznych w RTG.

W kardiologii inwazyjnej (zabiegowej) używa się tzw. kontrast dożylny do ukazania tętnic wieńcowych, jam serca i dużych naczyń (patrz koronarografia, wentrykulografia).

Kontrast jest związkiem w miarę bezpiecznymi, jednak nie do końca obojętnym. Może wywoływać uczulenia, zaburzenia czynności nerek i mózgu.

Istnieje kilka rodzajów kontrastu. Ogólnie kontrast dzieli się na jonowy i niejonowy. Obecnie w kardiologii inwazyjnej stosuje się głównie kontrast niejonowy choć jest droższy, ale wywołuje mniej wymienionych powyżej działań niepożądanych.

Piotr Bręborowicz, 2001-09-29
aktualizacja: 2006-08-19