Piotr Bręborowicz - kardiolog

Urodziłem się w Poznaniu w rodzinie z bogatą tradycją lekarską i choć moimi głównymi zainteresowaniami w liceum były matematyka, fizyka i informatyka, tradycja przeważyła i wybrałem studia medyczne. Medycynę studiowałem w Poznaniu w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego (obecnie uniwersytet Medyczny).

Staż podyplomowy i dalszą pracę podjąłem w I Klinice Kardiologii UM (Poznań) prowadząc zajęcia ze studentami i działalność naukową;  tam też pracuję do dzisiaj.

Zakres moich zaniteresowań obejmuje kardiologię inwazyjną i nieinwazyjną tj. koronarografia, angioplastyka, wszczepienie rozrusznika serca, echokardiografia (ECHO serca), test wysiłkowy, Holter EKG.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Towarzystwa Internistów Polskich.

Obecnie łączę moje dwie największe pasje – medycynę z informatyką, których efektem jest m.in. ten serwis, do którego lektury serdecznie zachęcam.