Akupunktura a serce :: Kardioserwis PL

Akupunktura a nadciśnienie tętnicze

Akupunktura jest jedną z najstarszych technik „uzdrawiania”, znaną od 3000 lat. Wywodzi się z tradycyjnej medycyny chińskiej, gdzie stosowana była rutynowo w celu leczenia dziesiątek chorób. Mieszkańcy krajów zachodnich poznali akupunkturę stosunkowo niedawno, bo dopiero w XIX wieku - dzięki misjonarzom jezuickim, którzy podróżując po terenach Dalekiego Wschodu nauczyli się tej metody i po powrocie na tereny rodzime rozpowszechnili ją [1].

Na czym polega akupunktura?

 W trakcie zabiegu terapeuta wkłuwa w określone punkty na powierzchni ciała delikatne, sterylne igły wykonane z nierdzewnej stali. Celem zabiegu jest „przyspieszenie regeneracji organizmu i przywrócenie stanu równowagi”. Igły do leczenia akupunkturą muszą być wkłuwane w prawidłowo zlokalizowanych punktach. Uważa się, że nieumiejętnie wykonane zabiegi mogą spowodować poważne szkody w organizmie, względnie nie przynieść żadnego efektu.

W XXI wieku każda metoda rozpoznawania i leczenia chorób powinna być oparta na wiarygodnych badaniach klinicznych a jej powtarzalne wyniki zaakceptowane przez renomowane towarzystwa naukowe [2].
Wyniki tych badań pozwalają zrozumieć mechanizm działania danej terapii, wskazania do jej stosowania, powikłania czy skutki uboczne przez nią wywoływane [3].

Terapeuci zajmujący się akupunkturą stosują ją do leczenia schorzeń wielu układów organizmu [4], ale w wielu przypadkach jej skuteczność nie jest do końca naukowo udowodniona.

Zwolennicy akupunktury uważają, że ma ona korzystny wpływ na obniżanie wartości ciśnienia tętniczego. Ale ten tok myślenia nie ma racji bytu dopóki nie zostanie potwierdzony wiarygodnymi próbami klinicznymi.
Do tej pory przeprowadzono dwa randomizowane badania (osoby, które brały w nich udział zostały podzielone w sposób losowy na grupy), których wyniki jednoznacznie nie potwierdzają  skuteczności akupunktury w leczeniu chorych na nadciśnienie tętnicze [4].

W obu badaniach pacjentów z nadciśnieniem tętniczym podzielono na dwie grupy i przez wiele tygodni próbowano leczyć ich metodą akupunktury. Pierwszą grupę leczono zgodnie z wszelkimi standardami medycyny chińskiej, druga leczona była w sposób nieprawidłowy (igły do akupunktury wkłuwano w miejscach nieprawidłowych dla leczenia nadciśnienia tętniczego, tzw. grupa placebo). Następnie obserwowano wyniki ciśnienia tętniczego tych pacjentów przez kilka tygodni.
Wyniki pierwszego badania nie wykazały wyraźnego obniżenia wartości ciśnienia tętniczego. W drugim badaniu doszło do obniżenia wartości ciśnienia tętniczego w grupie leczonej zgodnie z zasadami medycyny chińskiej w porównaniu z grupą placebo, ale efekt ten widoczny był jedynie tuż po zakończeniu sesji zabiegów i zniknął całkowicie w przeciągu 12 tygodni [5].
Wyniki uzyskane na podstawie przeprowadzanych badań nie pozwalają na uznanie akupunktury za skuteczną metodę leczenia nadciśnienia tętniczego.

Zabiegi akupunktury muszą być wykonywane w specjalistycznych gabinetach. Osoby je robiące powinny należeć do Polskiego Towarzystwa Akupunktury. Do tego stowarzyszenia należą lekarze medycyny, którzy przeszli odpowiednie szkolenia.
Powikłania zabiegów są rzadkie, ale mają miejsce!. Jako komplikacje akupunktury odnotowano m.in.: odmę opłucnową, uszkodzenie obwodowych naczyń krwionośnych i nerwów, zapalenie mięśnia sercowego czy opon mózgowych [6]. Szczególne ważne jest aby igły do akupunktury były sterylne i posiadały Atest Ministerstwa Zdrowia  a osoby wykonujące zabiegi potrafiły odpowiednio zareagować w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu pacjenta.

Bibliografia:
1. Joanna Trevelyan, Brian Booth: „Medycyna niekonwencjonalna- prawda i mity” PZWL 1998: 170-182
2. Andrzej Szczeklik: „Choroby wewnętrzne”: XXXV
3. Marcia Angell, Jerome P. Kassirer, „Alternative Medicine — The Risks of Untested and Unregulated Remedies” „NEJM” 1998; 339(12):839-841
4. http://www.mayoclinic.com/health/acupuncture/SA00086
5. Fiona Turnbull, Anushka Patel; „Acupuncture for Blood Pressure Lowering: Needling the Truth” „Circulation” 2007;115;3048-3049
6. Adrian White, „A cumulative review of the range and incidence of
significant adverse events associated with acupuncture”,
„Acupuncture in medicine” 2004;22(3):122-133.

Andrzej Drewnicki, 2008-02-03
aktualizacja: 2008-02-03