I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego, Poznań

Adres
I Klinika Kardiologii UM
61-848 Poznań
ul. Długa 1/2
Sekretariat
tel. (61) 8549146,
fax. (61) 8549094,
centrala (61) 8549000


Kierownik, prof. zw.  
I Klinika Kardiologii UM
prof. dr hab. Stefan Grajek

Profesor zwyczajy 
I Klinika Kardiologii UM
prof. dr hab. Romuald Ochotny

Profesor emerytowany
I Klinika Kardiologii UM
prof. dr hab. Andrzej Cieśliński

Adiunkci 
I Klinika Kardiologii UM
dr hab. med. Krzysztof Błaszyk
dr med. Marek Grygier
dr hab. med. Maciej Lesiak
dr hab. med. Tatiana Mularek-Kubzdela
dr hab. med. Małgorzata Pyda
dr med. Przemysław Mitkowski
dr hab. med. Zofia Oko-Sarnowska
dr med. Małgorzata Popiel
dr hab. med. Ewa Straburzyńka-Migaj
dr hab. med. Olga Trojnarska
dr med. Hanna Wachowiak-Baszyńska
dr med. Michał Waśniewski

Asystenci 
I Klinika Kardiologii UM
dr med. Aleksander Araszkiewicz
dr med. Piotr Bręborowicz
dr med. Magdalena Janus
lek. Adrian Gwizdała
dr med. Anna Olasińska-Wiśńiewska

Pracownicy SPSK 
I Klinika Kardiologii UM
lek. Aleksandra Ciepłucha
dr med. Agnieszka Katarzyńska-Szymańska
dr med. Wojciech Seniuk
dr med. Jadwiga Kowal
dr med. Piotr Sawiński
lek. Andrzej Siniawski
dr med. Włodzimierz Skorupski
dr med. Tomasz Smukowski
dr med. Hanna Horst-Szymczyńska
dr med. Lidia Urbańska

Studium doktoranckie 
I Klinika Kardiologii UM
lek. Agnieszka Bartczak
lek. Stanisław Jankiewicz
lek. Anna Komosa
lek. Maciej Laskowski
lek. Karolina Plaskota

Rezydenci 
I Klinika Kardiologii UM
lek. Lidia Chmielewska-Michalak
lek. Agnieszka Graczyk-Szuster
lek. Aneta Klotzka
dr med. Magdalena Łanocha
lek. Maciej Mączyński
lek. Hubert Popiak

Sekretariat 
I Klinika Kardiologii UM
Małgorzata Kwiatkowska
Aleksandra Mensfeld