Zawroty głowy i zaburzenia równowagi

Zawroty głowy to wrażenie okrężnego ruchu otoczenia lub własnego ciała, albo uczucie niestabilności. Zaburzenia równowagi polegają na utrudnieniu lub uniemożliwieniu przyjęcia stabilnej pozycji stojącej lub normalnego chodu.

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi powodowane są zaburzeniami w obrębie ucha, narządu równowagi i w mózgu. Zawroty głowy i zaburzenia równowagi powstają na skutek nie tylko zaburzenia lub uszkodzenia tych struktur, ale także w wyniku zaburzeń krążenia i chorób ogólnoustrojowych tj. cukrzyca, infekcje czy zatrucia.

Zaburzenia krążenia mózgowego krwi powstają na skutek niewłaściwej pracy serca (arytmie, bloki, niewydolność serca), obniżenia ciśnienia tętniczego krwi (w przebiegu wielu chorób, po lekach), utrudnienia przepływu w tętnicach prowadzących krew do mózgu (miażdżyca, zatory). Zawroty głowy są także objawem zespołu stymulatorowego.

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi mogą mieć różne nasilenie, od łagodnych do bardzo nasilonych, uniemożliwiających normalne funkcjonowanie.

Ponieważ zawroty głowy i zaburzenia równowagi mają tak różnorodne przyczyny, wymagają oceny przez neurologa i kardiologa. Czasami zawroty głowy mogą mieć kilka przyczyn u jednego chorego. Zawroty głowy najskuteczniej kontroluje się lecząc przyczynę ich powstawania.


                Piotr Bręborowicz, 2009-01-22
                aktualizacja: 2010-10-15