OB – podstawowe badanie w medycynie

Umów badanie w Poznaniu>>>

OB czyli opad krwi to podstawowe badanie krwi w diagnostyce wielu chorób, wykonywane także profilaktycznie co 2-3 lata u zdrowych dorosłych. OB zależne jest od wieku i płci i w analizie należy wziąć to pod uwagę. Normy powinny być załączone do wyniku OB.

OB często zlecane jest przez kardiologów jako wykładnik stanu zapalnego. Podwyższone OB spotykane jest w zakażeniach, chorobach reumatycznych i nowotworowych. Bardzo wysokie wartości OB – tzw. trzycyfrowe (>100) są szczególnie niepokojące.

W kardiologii podwyższone OB stwierdza się w różnych zapaleniach i zakażeniach serca, osierdzia, wsierdzia i naczyń, a także w przebiegu zawału serca.


Piotr Bręborowicz, 2009-05-31
aktualizacja: 2009-05-31