CPK to stary marker martwicy mięśnia sercowego

Umów badanie w Poznaniu>>>

CPK – kinaza kreatynowa to białko uwalniane do krwi z uszkodzonych mięśni. CPK nie jest wybiórcze dla serca – obecne jest we wszystkich mięśniach. CPK było w przeszłości używane do rozpoznawania zawału i zapalenia serca, obecnie ustąpiło miejsca nowszym wskaźnikom. Należy pamiętać, że dopiero znaczne podwyższenie CPK (>3 x górna norma) ma istotne znaczenie diagnostyczne. CPK zależne jest od wieku i płci i w analizie należy wziąć to pod uwagę. Normy powinny być załączone do wyniku CPK.

Obecnie CPK wykorzystywane jest w kardiologii w diagnostyce zapalenia wielomięśniowego, które może dotykać także i serce. CPK ulega również znacznemu podwyższeniu w miopatiach polekowych i jest wykorzystywane wykrywania tego objawu ubocznego statyn i fibratów.


Piotr Bręborowicz, 2009-05-31
aktualizacja: 2009-05-31