Postępująca choroba układu przewodzącego serca to częsty defekt genetyczny

Postępująca choroba układu przewodzącego serca to częsta choroba serca o podłożu genetycznym. Choroba dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący. Defekt prowadzi po postępującego zwalniania szybkości przewodzenia impulsów elektrycznych prowadząc do powstawania bloków serca. Choroba zwykle ujawnia się u osób starszych.

Postępująca choroba układu przewodzącego serca powoduje objawy związane z bradykardią – osłabienie, zawroty głowy, omdlenia. Leczeniem jest wszczepienie rozrusznika serca w momencie wystąpienia zaawansowanego bloku serca (II lub III). Postępująca choroba układu przewodzącego serca jest główną przyczyną wszczepiania tych urządzeń.

Piotr Bręborowicz, 2009-06-17
aktualizacja: 2010-11-27