Procedury wysokospecjalistyczne - zgłoszenia

Pacjentów do procedur wysokospecjalistycznych prosimy zgłaszać do wymienionych poniżej osób. Prosimy o wykonanie/załączenie wymienionych przy procedurach badań.

W przypadku kierowania pacjentów na procedury inwazyjne prosimy załączyć dokument oznaczenia grupy krwi, kreatyniny, TSH (jeśli występuje choroba tarczycy) oraz aktualny wynik ECHO serca. Przed planowanymi procedurami inwazyjnymi prosimy wykonać szczepienie przeciwko WZW B.

Kronarografia / angioplastyka
Sekretariat Pracowni Hemodynamiki Serca
tel. 61-8549223

Badanie elektrofizjologiczne / ablacja RF
Pracownia Elektrofizjologii Serca
tel. 61-8549236

Implantacja lub usunięcie stymulatora / kardiowertera
Pracownia Elektroterapii Serca
tel. 61-8549326, 61-8549329

Kwalifikacja do zapinki Amplatza w ASD/PFO
Pracownia Echokardiografii
tel. 61-8549133

Kwalifikacja do przeszczepu serca
Oddział G
tel. 61-8549222, 61-8549187

Kwalifikacja do przezskórnej implantacji protezy zastawki aortalnej
Oddział F
tel. 61-8549293

Kwalifikacja do przezskórnej implantacji okludera uszka lewego przedsionka
Oddział F
tel. 61-8549293. 61-8549223

Program diagnostyki / leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego
Oddział F
tel. 61-8549293

Przed skierowaniem prosimy wykluczyć pulmonologiczną, zakrzepowo-zatorową i lewokomorową przyczynę nadciśnienia płucnego.

Rezonans magnetyczny serca / naczyń
Sekretariat pracowni
tel. 61-849537

Przed skierowaniem prosimy uzyskać informację o wszczepach ferromagnetycznych w ciele pacjenta, niewydolności nerek oraz ewentualnej klaustrofobii.