Przykliniczne poradnie PSK 1 Poznań

W budynku szpitala PSK 1, przy ul. Długiej 1 w Poznaniu mieści się szereg poradni, w tym:


Poradnia kardiologiczna: ogólna, zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego, wad serca, niewydolności serca
Rejestracja: tel. 61-8549176

Poradnia kardiochirurgiczna
Rejestracja: tel. 61-8549176

Poradnia chirurgii naczyniowej
Rejestracja: tel. 61-8549129


W budynku szpitala PSK 1, przy ul. Szamarzewskiego 84 w Poznaniu mieści się szereg poradni, w tym:

Poradnia antynikotynowa
Rejestracja: tel. 61-8549365

Poradnia Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Metabolicznych (w tym leczenia otyłości)
Rejestracja: tel. 61-8549363