Zasady zlecania badań diagnostycznych

W Polsce plagą staje się samodzielne wykonywanie przez pacjentów rozlicznych badań, bez zlecenia lekarza. Jest to błędne postępowanie, prowadzące często na manowce. Powoduje wykonywanie licznych, niepotrzebnych badań związanych z kosztami i stresem.

Badania powinien zlecać lekarz, aby zostały wykonane te właściwe. Co więcej do wielu badań trzeba się odpowiednio przygotować: kwestia bycia na czczo, restrykcji dietetycznych, powstrzymania się od wysiłku fizycznego, wstrzymanie pewnych leków itp. W przypadku niektórych oznaczeń ważna jest pora dnia, czy faza cyklu miesięcznego u kobiet. Tych informacji pacjent zwykle nie posiada, a i personel laboratorium nie zawsze dobrze doradzi. Niektóre badania są trudne do wykonania, i wiarygodne wyniki można uzyskać w niewielu laboratoriach, do których skieruje lekarz.


Piotr Bręborowicz 2010-11-06
aktualizacja 2010-11-06