Pracownia Medycyny Nuklearnej

tel. (61) 854-92-56

Procedury 
Renografia izotopowa