Pracownia Hemodynamiki :: I Klinika Kardiologii Poznań

Pracownia Hemodynamiki, I Klinika Kardiologii Poznań

Kierownik, adiunkt 
Prof. dr hab. med. Maciej Lesiak
 
Sekretariat 
61-8549 223

Procedury 

Koronarografia i wentrykulografia
Próba prowokacyjna z acetylocholiną
Angioplastyka z implantacją stentów
Ultrasonografia śródwieńcowa
Biopsja mięśnia sercowego
Cewnikowanie prawostronne
Ablacja alkoholowa
Zapinki Amplatza
Przezskórna implantacja protezy zastawki aortalnej
Okluder uszka lewego przedsionka
Wkrótce przezskórna implantacja klipsa mitralnego