Pracownia Zaburzeń Rytmu Serca :: I Klinika Kardiologii Poznań

Pracownia Zaburzeń Rytmu Serca, I Klinika Kardiologii Poznań

tel. (61) 854-91-20

Kierownik, prof. zw. 
prof. AM dr hab. Romuald Ochotny

Procedury 

24-godzinne badanie EKG metodą Holtera