Oddział kardiologii G :: I Klinika Kardiologii Poznań

Oddział kardiologii G, I Klinika Kardiologii Poznań

Adres
61-848 Poznań
ul. Długa 1/2
Sekretariat
tel. (61) 8549156,
fax. (61) 8549094,
centrala (61) 8549000

Ordynator   
prof. dr hab. med. Ewa Straburzyńka-Migaj