Ostre zespoły wieńcowe - leczenie w Wielkopolsce :: I Klinika Kardiologii Poznań

Ostre zespoły wieńcowe - leczenie w Wielkopolsce

Od 15 października 2001 roku działa zintegrowany program leczenia świeżego zawału serca i dławicy niestabilnej na terenie Wielkopolski. Obejmuje on obszar 29.826 km2 zamieszkany przez 3.355.000 mieszkańców (dane GUS). Program ten został opracowany w I Klinice Kardiologii Akademii Medycznej w Poznaniu. W jego realizacji uczestniczy Wielkopolska Regionalna Kasa Chorych, Urząd Marszałkowski, szpitale powiatowe, ośrodki kardiologii interwencyjnej i Pogotowie Ratunkowe. Referencyjnymi ośrodkami kardiologii interwencyjnej są dyżurujące na zmianę poznańskie ośrodki: I Klinika Kardiologii AM w Szpitalu Klinicznym Nr 1 przy ul. Długiej oraz Pracownia Badań Serca i Naczyń Szpitala Miejskiego przy ul. Szkolnej. Strukturę organizacyjną ilustrują ryciny w galerii poniżej.


Celem programu jest obniżenie śmiertelności okołozawałowej i odległej, a także ograniczenie stopnia niepełnosprawności powodowanej tym schorzeniem poprzez szereg skoordynowanych działań:
- leczenie pierwotne zawału serca z uniesieniem odcinka ST przy pomocy pierwotnej angioplastyki w powiecie poznańskim i mieście Poznaniu, a na terenie pozostałych powiatów woj. Wielkopolskiego za pomocą wczesnego leczenia fibrynolitycznego,
- pełną 24h dostępność do ratunkowej angioplastyki w zawałach z uniesieniem odcinka ST po nieskutecznej fibrynolizie,
- zapobieganie zawałom serca z uniesieniem odcinka ST poprzez program leczenia dusznicy niestabilnej,
- opracowanie standardu postępowania u chorych z zawałem i dusznicą niestabilną w zakresie leczenia i organizacji udzielania pomocy.


Procedury kardiologiczne wykonywane w ramach systemu w 2002r:

Procedura 90.001: leczenie pierwotne i wtórne zawału Q przy pomocy metod terapii cewnikowej
-przyjęcie pacjenta w trybie gotowości 24h z niezbędną diagnostyką, w tym EKG i oznaczanie poziomu troponin w miarę potrzeby;
-wykonanie zabiegu terapii cewnikowej wraz ze środkami technicznymi (cewniki, stenty, itp.);
-wykonanie w miarę potrzeby zabiegu kontrapulsacji i diagnostyki przy pomocy IVUS wraz ze środkami technicznymi;
-obserwacja do 24 godzin;
-transport odsiebny

Procedura 90.002: leczenie zawału nonQ przy pomocy metod terapii cewnikowej

-przyjęcie pacjenta z niezbędną diagnostyką, w tym EKG i oznaczanie poziomu troponin w miarę potrzeby;
-wykonanie zabiegu terapii cewnikowej wraz ze środkami technicznymi (cewniki, stenty, itp.),
-wykonanie w miarę potrzeby zabiegu kontrapulsacji i diagnostyki przy pomocy IVUS wraz ze środkami technicznymi;
-obserwacja do 24h;
-transport odsiebny

Procedura 90.003: podawanie leku abciximab w zabiegach terapii cewnikowej

Procedura 90.004: podawanie leku tirofiban w zawałach non-Q i anginie niestabilnej
-przyjęcie pacjenta w trybie gotowości 24h z niezbędną diagnostyką, w tym EKG i oznaczanie poziomu troponin w miarę potrzeby;
-podanie leku tirofiban w odpowiedniej dawce;
-transport odsiebny w miarę potrzeby

Procedura 90.005 i 90.006: leczenie pierwotne zawału Q przy pomocy fibrynolizy aktywatorem plazminogenu
-przyjęcie pacjenta w trybie gotowości 24h z niezbędną diagnostyką, w tym EKG w miarę potrzeby;
-podanie leku w odpowiedniej dawce wg wskazań koordynatora merytorycznego programu;
-transport odsiebny w miarę potrzeby


Wyniki leczenia inwazyjnego 15.10.2001 - 30.11.2002:

Liczba leczonych chorych i dane z wywiadu

Liczba chorych  1915
Wiek  śr. 62,3 (22 – 89)
Mężczyźni  1351 (70,5%)
Przebyty zawał 546 (28,5%)
Nadciśnienie tętnicze 918 (47,9%)
Cukrzyca 280 (14,6%)
PCI (wywiad) 255 (13,3%)
CABG (wywiad)  58 (3,0%)

 

Rozpoznanie przy przyjęciu (patrz rycyny w galerii):

Zawał serca 1759 (91,8%)
STEMI 1274 (66,5%)
NSTEMI 485 (25,3%)
Dławica niestabilna 156 (8,2%)


Czas hospitalizacji
chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST w ośrodkach kardiologii interwencyjnej wyniósł 4,4 ± 1,6 doby (rehabilitację kontynuowano w szpitalach kierujących i w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Kowanówku)


Zaletą systemu w naszym województwie jest:
kompleksowość - leczenie wszystkich rodzajów ostrych zespołów wieńcowych w oparciu zarówno o nowoczesne leki jaki i interwencje wieńcowe, a także transport i rehabilitacja pacjentów.
szeroka dostępność dla chorych z całego województwa i dobra współpraca między ośrodkami lokalnymi i poznańskimi,
wysoka skuteczność – niska - 3% śmiertelność szpitalna (OZW z i bez ST razem).
duża dynamika – program został uznany za najbardziej dynamicznie rozwijający się ze wszystkich podobnych programów w naszym kraju.

Ta nowa metoda leczenia zawału pozwoliła obniżyć śmiertelność szpitalną do około 3,5%, (większość danych na temat leczenia zachowawczego w Polsce podaje śmiertelność szpitalną powyżej 10%). Ponadto szybkie i skuteczne leczenie interwencyjne pozwala zmniejszyć obszar zawału, co sprawia że czas rekonwalescencji znacznie się skraca i chory wymaga zaledwie kilku dni hospitalizacji.

Skróty:
PCI – zabieg przezskórnej angioplastyki wieńcowej
API – dławica piersiowa niestabilna
STEMI – zawał serca z uniesieniem odcinka ST  
NSTEMI - zawał serca bez uniesienia odcinka ST
CABG – zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego
IVUS – ultrasonografia wewnątrzwieńcowa
OZW – ostry zespół wieńcowy

Datautworzenia: 2003-02-05
Data aktualizacji: 2005-11-27
Typ: edukacyjny
Autorzy: dr med. Maciej Lesiak, lek. med. Piotr Bręborowicz, prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński