Pracownia Ergometrii :: I Klinika Kardiologii Poznań

Pracownia Ergometrii, I Klinika Kardiologii Poznań

tel. (61) 854-92-22

Kierownik
prof. dr med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Procedury 

Test wysiłkowy na bieżni ruchomej
Test wysiłkowy na cykloergometrze rowerowym
Test wysiłkowy z analizą gazów oddechowych