Przypadki echokardiograficzne z I Kliniki Kardiologii UM Poznań

W dziale tym prezentujemy różnorodne obrazy i filmy echokardiograficzne od typowych przeznaczonych dla studentów i młodych lekarzy, poprzez ciekawe, do bardzo rzadkich, które są kierowane przede wszystkim do lekarzy specjalistów.

Koarktacja aorty - obserwacja odległa po zabiegu operacyjnym

Koarktacja aorty - przypadek echokardiograficzny z I Kliniki Kardiologii UM Poznań »

Skrzepliny w lewej komorze serca - przypadek echokardiograficzny

Skrzepliny w lewej komorze serca - przypadek echokardiograficzny - I Klinika Kardiologii UM Poznań »

Zespół Ebstein'a - przypadek echokardiograficzny

Zespół Ebstein'a - przypadek echokardiograficzny z I Kliniki Kardiologii UM Poznań »