Zalecenia postępowania diagnostycznego i terapeutycznego

Zachęcamy do korzystania z zaleceń, które niejednokrotnie ułatwią diagnostykę i leczenie. Poniżej zamieszczamy odnośniki do najczęściej cytowanych zaleceń:


Zalecenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK)
Dostęp do standardów uzyskuje się przy pomocy hasła, które można otrzymać po ekspresowej rejestracji.
PTK


Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT)
PTNT
(po zalogowaniu się)


Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC)
ESC


Zalecenia American Heart Association (AHA)
AHA

Standardy American College of Cardiology (ACC)
ACC 

 

Data utworzenia: 2001-10-31
Data aktualizacji: 2007-08-25
Typ: informacyjny
Autor: Piotr Bręborowicz