Wektokardiografia (wektokardiografia wysokiej rozdzielczości)

Warszawa, 20.06.2000 r.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przedstawia swoje stanowisko w sprawie stosowania wektokardiografii wysokiej rozdzielczości jako metody diagnostycznej w praktyce klinicznej:

1. Wartość wektokardiografii wysokiej rozdzielczości w diagnostyce i leczeniu chorób serca nie została udokumentowana w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami.

2. Wprowadzenie wektokardiografii wysokiej rozdzielczości do praktyki klinicznej jest przedwczesne, nieuzasadnione i niezgodne z Kodeksem Etyki Lekarskiej i Dobrej Praktyki Klinicznej.

3. Wszelkie informacje zachęcające do wykonania badania serca metodą wektokardiografii wysokiej rozdzielczości jako alternatywy dla innych powszechnie akceptowanych procedur diagnostycznych są niezgodne z prawdą.

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego