Częstoskurcz komorowy o morfologii LBBB

Częstoskurcz komorowy o częstości 164/min o morfologii bloku lewej odnogi pęczka Hisa.