Koniuszkowy zawał serca z podejrzeniem tętniaka lewej komory serca.

Zwolniony rytm zatokowy 56/min. aQRS – oś niezdefiniowana. Patologiczny załamek Q w odprowadzeniach: I, II, III, aVL, aVF, V2-6. Uniesienie odcinka ST V2-5 o 2-3mm. Dg.: Zawał serca koniuszkowy, podejrzenie tętniaka lewej komory.