Rozległy zawał serca ściany przedniej - ewolucja

Rytm zatokowy miarowy 69/’. aQRS ‘+50o’. Zespół QS w V1-V5. Horyzontalne uniesienie odcinka ST w V1-V5. Cechy rozległego zawału serca ściany przedniej - zawał w okresie ewolucji. Załamek q w II,III, aVF.