Rozległy zawał serca ściany przedniej z niedokrwieniem ściany dolnej

Rytm zatokowy miarowy 69/'. aQRS '+50o'. PQ - 190-200 ms. Fala Pardee'go w V1-V5. Ujemny symetryczny załamek T w III, płasko-ujemny zał. T w II i aVF. Cechy świeżego rozległego zawału serca ściany przedniej z niedokrwieniem ściany dolnej.