Zawał serca przednio-przegrodowy. Rozległe niedokrwienie ściany przednio-bocznej

Rytm zatokowy zwolniony 57/min. å QRS '+10°'. PQ - 180 ms. QRS - 100 ms. QT- 460 ms. QTc - 451 ms.
Załamek Q w V2,V3, niepatologiczny w V4. Ujemny załamek T w I, aVL, V1-V6; w odprowadzeniach V2-V4 załamek T głęboko ujemny, symetryczny,
Zawal serca przednio-przegrodowy. Rozległe niedokrwienie ściany przednio-bocznej.