Zawał serca ściany przedniej z niedokrwieniem ściany bocznej w późnym okresie ewolucji.

Rytm zatokowy miarowy 66/’. aQRS ‘-60o’. Blok przedniej wiązki lewej odnogi p. Hisa. PQ – 200-210 ms. Brak progresji załamka r w V1-V3. Płasko ujemny załamek T w I, aVL, V2-V6. Cechy zawału serca ściany przedniej z niedokrwieniem ściany bocznej w późnym okresie ewolucji.