Świeży zawał serca przednio-przegrodowy i niedokrwienie ściany bocznej w LBBB

Rytm zatokowy miarowy 87/’. aQRS ‘-30o’. PQ – 200 ms. Blok lewej odnogi p. Hisa. Załamek q w AVL. Cechy EKG świeżego zawału serca przednio-przegrodowego i niedokrwienia ściany bocznej.