Świeży zawał serca ściany dolnej i bocznej oraz zawał ściany przedniej w ewolucji w RBBB

Przyspieszony rytm węzłowy 105/min. aQRS ‘-50o’. Blok prawej odnogi pęczka Hisa. Świeży zawał serca ściany dolnej i bocznej. Zespół QS w V2-V5. Horyzontalne uniesienie odcinka ST w V1-V5. Cechy rozległego zawału serca ściany przedniej - zawał w okresie ewolucji.