Alfa-blokery (α-blokery, leki alfa-adrenolityczne)

Co są alfa-blokery?

Alfa-blokery to grupa leków stosowanych w kardiologii przede wszystkim u chorych na nadciśnienie tętnicze.
Działanie tych leków opiera się na rozkurczu tętnic obwodowych, co zmniejsza ich opór, a przez to i ciśnienie. Stosowane są w leczeniu pojedynczo lub w skojarzeniu z innymi lekami – zwłaszcza z lekami moczopędnymi i  beta-blokerami. Są dobrze tolerowane i rzadko wywołują objawy niepożądane. Nie są one jednak często stosowane w kardiologii, ponieważ posiadamy leki skuteczniejsze. Alfa-blokery są stosowane szczególnie chętnie u mężczyzn, u których dodatkowo istnieje łagodny przerost prostaty, u chorych z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych, astmą oskrzelową.

Alfa-blokery - najczęstsze objawy uboczne:
· Spadek ciśnienia tętniczego po pierwszej dawce leku
· Uczucie zmęczenia
· Senność
· Bóle głowy
· Obrzmienie błony śluzowej nosa

Alfa-blokery - najważniejsze przeciwwskazania:
· Ciąża
· Niskie ciśnienie tętnicze

Alfa-blokery - dostępne preparaty:
Cardura, Doxar, Doxaratio, Hytrin, Kamiren, Kornam, Polpressin.

Co robić gdy...

- po zażyciu leku wystąpi osłabienie, zasłabnięcie? Takie objawy występują najczęściej w czasie od jednej do dwóch godzin po zażyciu leków i związane są ze zbyt dużą dawką. Należy ułożyć chorego płasko z wyżej uniesionymi nogami i rękoma, zmierzyć ciśnienie i skontaktować się z lekarzem. Nie należy podawać kolejnych dawek alfa-blokerów.
- pojawią się inne niepokojące objawy? Należy skontaktować się z lekarzem.

Co trzeba wiedzieć?

- Zawsze przed użyciem leku przeczytaj ulotkę! Jeśli po otrzymaniu nowego lekarstwa pojawią się wątpliwości, objawy uboczne lub zajdzie nowa okoliczność – np. ciąża, należy koniecznie przeczytać ulotki przyjmowanych leków, a także porozmawiać z lekarzem!
- Nie wszystkie leki „pasują do siebie”! Zawsze należy informować lekarza o wszystkich zażywanych lekach, ponieważ niektóre z nich, przyjmowane łącznie, mogą nasilać bądź osłabiać swoje działanie lub wywoływać skutki uboczne.
- Szczególnie czujne powinny być kobiety w ciąży oraz chorzy z uszkodzeniem nerek i wątroby. W tych stanach nie wszystkie leki można bezpiecznie stosować. Często konieczne jest stosowanie mniejszych dawek.
- Większość leków produkowana  jest przez wiele firm. Są one dostępne pod rozmaitymi nazwami. Różnią się także ceną, ale zawsze można poprosić w aptece o wydanie najtańszego odpowiednika.


Piotr Bręborowicz, 2002-01-25
aktualizacja: 2005-12-14