Antagoniści wapnia (Ca-blokery, blokery kanału wapniowego)

Co to są antagoniści wapnia?

Antagoniści wapnia to duża grupa leków obecnie bardzo szeroko stosowanych w kardiologii. Zapisuje się chorym na nadciśnienie tętnicze, pacjentom z zaburzeniami rytmu serca, chorobą niedokrwienną serca, ,,rozkurczową” niewydolnością krążenia oraz innymi schorzeniami. Leki te oddziałują nie tylko na serce i tętnice, ale także na oskrzela. Nie mają natomiast wpływu na gospodarkę cukrem i tłuszczami. Szczególnie chętnie są stosowane, gdy chorobie serca towarzyszy cukrzyca, przewlekłe zapalenie oskrzeli, astma. Wyróżniamy dwie grupy tych leków. Do pierwszej z nich zaliczamy leki działające głównie na tętnice, natomiast do drugiej działające na serce.

Antagoniści wapnia - najczęstsze objawy uboczne:
· obrzęki,
· objawy uczuleniowe – wysypka,
· bóle głowy,
· zaczerwienienie twarzy,
· spadek ciśnienia tętniczego krwi,
· zwolnienie  tętna.

Antagoniści wapnia - najważniejsze przeciwwskazania:
· niskie ciśnienie tętnicze krwi,
· wolna czynność serca,
· ciąża,
· alergia (uczulenie) na lek.

Antagoniści wapnia - dostępne preparaty:
- grupa działająca głównie na tętnice: Amlopin, Amlozek, Cordafen, Cordipin, Lacipil, Lomir, Nifedipina, Nimotop, Nitrendypina, Norvasc, Plendil.
- grupa działająca bezpośrednio na serce: Apo-Verap, Blocalcin, Diacordin, Diltiazem, Dilzem, Isoptin, Lekoptin, Oxycardil, Staveran, Verapamil.

Co robić gdy...

- po zażyciu leku wystąpi osłabienie, zasłabnięcie? Takie objawy występują najczęściej w ciągu dwóch godzin po przyjęciu leków i związane są ze zbyt dużą dawką leku. Należy ułożyć chorego płasko z wyżej uniesionymi nogami i rękoma, zmierzyć ciśnienie i skontaktować się z lekarzem. Nie wolno podawać kolejnych dawek leku.
- pojawią się obrzęki, wysypka? Należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Co trzeba wiedzieć?

- Bóle głowy i  zaczerwienienia twarzy często są krótkotrwałe. U około 20-30 % pacjentów w pierwszych 2-3 tygodniach leczenia występują powyższe objawy. Jeśli nie są one bardzo nasilone, można kontynuować leczenie, gdyż z reguły szybko ustępują.
- Zawsze przed zażyciem leku przeczytaj ulotkę! Jeśli po otrzymaniu nowego lekarstwa pojawią się wątpliwości, objawy uboczne lub zajdzie nowa okoliczność – np. ciąża, należy koniecznie przeczytać ulotki przyjmowanych leków, a także porozmawiać z lekarzem!
- Nie wszystkie leki „pasują do siebie”! Zawsze należy informować lekarza o wszystkich zażywanych lekach, ponieważ niektóre z nich, przyjmowane łącznie, mogą nasilać bądź osłabiać swoje działanie lub wywoływać skutki uboczne.
- Szczególnie czujne powinny być kobiety w ciąży oraz chorzy z uszkodzeniem nerek i wątroby. W tych stanach nie wszystkie leki można bezpiecznie stosować. Często konieczne jest stosowanie mniejszych dawek.
- Większość leków produkowana  jest przez wiele firm. Są one dostępne pod rozmaitymi nazwami. Różnią się też ceną, ale zawsze można poprosić w aptece o wydanie najtańszego odpowiednika.


Piotr Bręborowicz, 2001-07-21
aktualizacja: 2005-12-14