Leczenie fibrynolityczne (leczenie trombolityczne, fibrynoliza, tromboliza)

Co to jest fibrynoliza?

Jest to standardowe leczenie zachowawcze w zawale serca pod warunkiem, że spełnione są określone kryteria oraz nie ma przeciwwskazań do takiego leczenia. Najważniejszym kryterium jest czas liczony od początku bólu zawałowego (nie dłuższy niż 6-12 godzin) oraz specyficzne zmiany w EKG. Zadaniem tego leczenia jest rozpuszczenie zakrzepów krwi w tętnicach wieńcowych, które są bezpośrednią przyczyną zawału serca. Leczenie takie stosuje się w szpitalu, choć może być zastosowane już w karetce pogotowia lub izbie przyjęć. Lek podaje się we wlewie dożylnym (automatyczna strzykawka). Najczęściej używana jest streptokinaza lub leki do niej zbliżone. Rzadziej, ze względu na wysoką cenę, podaje się tPA (tkankowy aktywator plazminogenu) lub inne jego odmiany. Obecnie na świecie zgodnie z zaleceniami czołowych towarzystw kardiologicznych panuje tendencja do jak najszerszego i najwcześniejszego leczenia zabiegowego zawału serca, które jest skuteczniejsze od leczenia fibrynolitycznego. Takie leczenie również jest stosowane szeroko w Polsce. Ograniczeniem są tu jednak bardzo wysokie koszty.

Fibrynoliza - najczęstsze objawy uboczne:
· krwawienia,
· krwotoki,
· uczulenie na  streptokinazę.

Fibrynoliza - najważniejsze przeciwwskazania:
· ciąża,
· niedawno przebyty udar mózgu,
· zaburzenia krzepnięcia,
· niedawno przebyty duży zabieg chirurgiczny lub ciężki uraz,
· długotrwała reanimacja.

Fibrynoliza - co robić gdy...

- podczas podawania leku lub bezpośrednio po wystąpi krwawienie? Należy natychmiast wezwać pielęgniarkę lub lekarza!
- podczas podawania leku wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy? Należy natychmiast wezwać pielęgniarkę lub lekarza!

Fibrynoliza - co trzeba wiedzieć?

- Streptokinaza może wywoływać uczulenie. Można ją podawać wielokrotnie do 5 dni od pierwszej dawki, potem należy odczekać co najmniej rok. Dlatego też należy poinformować lekarza, jeśli takie leczenie miało miejsce w przeszłości. Najlepiej pokazać mu wszystkie karty informacyjne ze szpitali.
- Jest wiele przeciwwskazań do takiego leczenia. Należy poinformować lekarza o wszystkich swoich chorobach i dolegliwościach. Najważniejsze to: zaburzenia krzepnięcia, operacje, urazy, choroby oczu, uczulenia i udar mózgu. Kobiety powinny pamiętać o ewentualnej ciąży, która jest przeciwwskazaniem do takiego leczenia.

Piotr Bręborowicz, 2001-07-03
aktualizacja: 2008-05-12