Co to są leki generyczne?

Termin ten określa preparat produkowany przez firmę farmaceutyczną nie będącą wynalazcą leku, a produkującą lek przy użyciu innej metody lub po okresie wygaśnięcia ochrony patentowej. Firma taka często nie prowadzi badań klinicznych, lub są one niewielkie. Lek jest wprowadzany na podstawie testów biorównoważności.

Jakie są zalety leków generycznych?
Są to leki z reguły tańsze od leków oryginalnych

Jakie są wady?
Substancja czynna i jej dawka jest taka sama jak w leku oryginalnym. Skład tabletki różni się jednak środkami wypełniającymi, stabilizującymi lek czy zanieczyszczeniami związanym z inną metodą syntezy lub oczyszczania. Forma leku może się też różnić np. – krystaliczna i bezpostaciowa. Suma tych różnic może (choć nie powinna) mieć wpływ na skuteczność działania leku jak i na większą częstość działań niepożądanych.


Piotr Bręborowicz, 2007-08-26
aktualizacja: 2007-08-26