Borelioza - choroba przenoszona przez kleszcze, dotyka również serce

Co to jest borelioza?

Borelioza to choroba wywoływana przez krętki z rodzaju Borrelia. Borelioza powoduje ostre i przewlekłe objawy zapalne wielu narządów, zwłaszcza skóry, stawów, układu nerwowego i serca.

Borelioza występuje na tzw. obszarach endemicznych, do których należy także Polska. Borelioza przenoszona jest przez wszędobylskie kleszcze. Borelioza powodowana jest przez kilka gatunków krętka, dodatkowo kleszcze mogą wszczepić nam równocześnie inne zarazki, powodujące tzw. koinfekcje, mający istotny wpływ na przebieg i objawy jakie powoduje borelioza.

Borelioza bywa chorobą podstępną, trudną do rozpoznania i leczenia. Borelioza powoduje, bardzo różnorodne objawy w zależności od typu krętka, wrażliwości zakażonego oraz od koinfekcji. Borelioza może przebiegać w trzech stadiach: wczesna borelioza ? zmiany dotyczą skóry i pojawiają się do kilku dni do kilku tygodni od ukąszenia; wczesna rozsiana borelioza ? zapalenie stawów, układu nerwowego i serca; i późna borelioza, w przebiegu której obserwuje się uszkodzenia różnych narządów. Ze względu na różnorodność objawów borelioza nazywana bywa ?wielkim naśladowcą?, gdyż imituje objawy wielu innych chorób.

Borelioza - objawy:

Borelioza może powodować także objawy ze strony układu krążenia, które prawdopodobnie są znacznie częstsze niż się uważa. Wiele z tych objawów jest przemijająca i łagodna, ale czasami może dojść do trwałego, istotnego uszkodzenia serca, a nawet śmierci. Borelioza w zakresie układu krążenia może powodować: zapalenie serca, osierdzia i wsierdzia, które mogą powodować zaburzenia przewodzenia do bloku całkowitego włącznie, arytmie, powiększenie i niewydolność serca. Pojawiają się obecnie doniesienia, że borelioza może także prowadzić do rozwoju kardiomiopatii oraz uszkodzenia zastawek serca. Borelioza z zajęciem serca może więc czasami objawiać się bólami w klatce piersiowej, dusznością, kołataniem serca, omdleniami. Opisuje się także, że borelioza może wywoływać tzw. zespół przewlekłego zmęczenia i niedociśnienie tętnicze, jednak dane te nie zostały w pełni potwierdzone.

Borelioza, która jest swego rodzaju ?kameleonem? wśród chorób, czasami rozpoznawana jest dopiero po wielu latach, co powoduje liczne cierpienia i frustracje chorych. Borelioza niestety nie daje się wykryć pojedynczym testem, najważniejsza jest wnikliwa ocena kliniczna i obserwacja.

Borelioza - leczenie

Borelioza bywa trudna w leczeniu. Sposób leczenia zależy od typu krętka, koinfekcji, okresu choroby i zajętych narządów. Borelioza wymaga leczenia antybiotykami. Ponieważ borelioza jest czasami trudnym przeciwnikiem, najlepsza jest profilaktyka, a więc unikanie ukąszenia przez kleszcze. W razie ukąszenia ważne jest jak najszybsze, prawidłowe usunięcie kleszcza. Borelioza obecnie należy do chorób, na które brak szczepionki.

Borelioza to bardzo złożony problem, daleko wykraczający poza tematykę tego serwisu, naszym celem było zasygnalizowanie możliwych powikłań kardiologicznych jakie może powodować borelioza.


Piotr Bręborowicz, 2009-01-11
aktualizacja: 2010-11-27