Iwabradyna – (ivabradine) lek zwalniający czynność serca.

Co to jest Iwabradyna?

Iwabradyna to lek zwalniający czynność serca działając wybiórczo na węzeł zatokowy (prąd If), bez wpływu na przewodzenie i kurczliwość serca. Iwabradyna jest lekiem stosunkowo nowym i drogim, dlatego doświadczenia w jego stosowaniu nie są duże, ale perspektywy wydają się obiecujące.
Iwabradyna - najczęstsze objawy uboczne:
• zaburzenia widzenia
• zawroty i bóle głowy

Iwabradyna - najważniejsze przeciwwskazania:

• uczulenie na iwabradynę,
• wolna czynność serca (<60/min),
• niskie ciśnienie tętnicze krwi (<90/50),
• świeży zawał serca,
• ciężka niewydolność wątroby i inne,

Iwabradyna - dostępne preparaty:

Procoralan.

Iwabradyna - co robić gdy...

- wystąpią objawy niepożądane? Należy skontaktować się z lekarzem, a iwabradyna nie powinna być kontynuowana.
- dojdzie do przedawkowania? Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, a iwabradyna powinna być odstawiona.

Iwabradyna - co trzeba wiedzieć?

- Zawsze przed użyciem leku przeczytaj ulotkę! Jeśli po otrzymaniu nowego lekarstwa pojawią się wątpliwości, objawy uboczne lub zajdzie nowa okoliczność – np. ciąża, należy koniecznie przeczytać ulotki przyjmowanych leków, a także porozmawiać z lekarzem!
- Nie wszystkie leki „pasują do siebie”! Zawsze należy informować lekarza o wszystkich zażywanych lekach, ponieważ niektóre z nich, przyjmowane łącznie, mogą nasilać bądź osłabiać swoje działanie lub wywoływać skutki uboczne.
- Iwabradyna może utrudniać prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn w nocy ze względu na zaburzenia widzenia przy nagłych zmianach natężeniach światła.
- Iwabradyna jest przeciwwskazana w czasie ciąży i karmienia.
- Szczególnie czujne powinny być chorzy z uszkodzeniem nerek i wątroby. W tych stanach nie wszystkie leki można bezpiecznie stosować. Często konieczne jest stosowanie mniejszych dawek.


Piotr Bręborowicz, 2009-01-16
aktualizacja: 2009-01-16