Sartany – antagoniści receptora AT1 angiotensyny II

Co to są sartany?

Są to antagoniści receptora AT1 dla angiotensyny II, silnej substancji naczynioskurczowej. W odróżnieniu od ACE inhibitorów sartany nie wywołują kaszlu, jednak z najnowszych danych wynika, że są mniej skuteczne w zapobieganiu powikłaniom serowo-naczyniowym. Sartany stosuje się zamiast lub łącznie z ACE inhibitorami u chorych na  nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca.

Sartany - najczęstsze objawy uboczne:
• zawroty, bóle głowy,
• nadmierny spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Sartany - najważniejsze przeciwwskazania:
• ciąża, karmienie
• alergia na jakikolwiek składnik preparatu,
• niskie ciśnienie tętnicze krwi,
• ciężka niewydolność nerek.

Sartany - dostępne preparaty:
Aprovel, Atacand, Cozaar, Diovan, Lakea, Lorista, Losacor, Losartic, Lozap, Pritor, Rasoltan, Sarve, Valsacor, Xartan.

Preparaty złożone (zawierający również inny lek):
Co-Diovan, Ex-Forge, Lorista H, Lorista HD, Lozap HCT

Sartany - co robić gdy...

- pojawi się osłabienie, spadek ciśnienia tętniczego krwi? Należy skontaktować się z lekarzem. Prawdopodobnie jest to stosowane jest zbyt duża dawka.

Sartany - co trzeba wiedzieć?

- Zawsze przed użyciem leku przeczytaj ulotkę! Jeśli po otrzymaniu nowego lekarstwa, pojawią się wątpliwości, objawy uboczne lub zajdzie nowa okoliczność – np. ciąża, należy koniecznie przeczytać ulotki przyjmowanych leków, a także porozmawiać z lekarzem!
- Nie wszystkie leki “pasują do siebie”! Zawsze należy poinformować lekarza o wszystkich zażywanych lekach, ponieważ niektóre z nich, przyjmowane łącznie, mogą nasilać bądź osłabiać swoje działanie lub powodować działania uboczne.
- Większość leków produkowana jest przez wiele firm. Są one dostępne pod różnymi nazwami. Różnią się  także ceną, ale zawsze można poprosić w aptece o wydanie najtańszego odpowiednika.

Piotr Bręborowicz, 2009-01-20
aktualizacja: 2009-01-20