LEKARZE SPECJALIŚCI "GABINETY-MARCELIN Poznań" - szczepienia

SZCZEPIENIA

Dr n. med. Małgorzata Abramczyk i Ewa Pauch

Szczepienia przed podróżą

specjalizacje: endokrynologia, choroby wewnętrzne

doktorat: "Ocena stężenia proinsuliny u chorych na cukrzycę typu 2 i chorobę niedokrwienną serca z uwzględnieniem farmakologicznego leczenia hipoglikemizującego"

obecna działalność i zainteresowania zawodowe: "Bezpieczna Podróż" Certyfikowany Punkt Szczepień dla Podróżujących. Diagnostyka i terapia chorób układu hormonalnego.

1999-nadal Katedra Farmakologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - praca kliniczna, dydaktyczna i naukowa; 29 publikacji i doniesień zjazdowych

Oprócz obowiązkowych szczepień przewidzianych przepisami warto wykonywać dodatkowe szczepienia zależnie od narażenia na infekcje i stanu odporności. Wyjeżdżając do krajów tropikalnych czy regionów o niskim poziomie higieny także należy pomyśleć o zabezpieczeniu się przed chorobami niektórych krajów nie można wjechać bez udokumentowanych szczepień na określone choroby. Przed podaniem szczepionki wymagana jest konsultacja lekarska aby zminimalizować ryzyko powikłań i ustalić właściwy zestaw i schemat szczepień.

Na pierwszą wizytę proszę przynieść komplet dokumentacji medycznej -
tj. karty informacyjne (wypisy) ze szpitali, wyniki badań, potwierdzenia uprzednio wykonanych szczepień, listę wszystkich przyjmowanych leków.

Plan dojazdu i kontakt telefoniczny dostępne w kolejnych zakładkach.

Jeśli masz pytania dotyczące świadczonych przez nas usług zadzwoń.