Utrata przytomności, zasłabnięcia, omdlenia

Utrata przytomności to bardzo niepokojący objaw. W diagnostyce należy uwzględnić choroby układu nerwowego (padaczka, guz), zaburzenia hormonalne (cukrzyca), zatrucia i choroby układu krążenia. Te ostatnie są przyczyną nagłego spadku ciśnienia tętniczego krwi na skutek zaburzeń rytmu, osłabienia pracy serca (choroba niedokrwienna serca, bloki serca) zmniejszenia przepływu przez zwężone zastawki serca lub tętnice szyjne.

Utrata przytomności jest typowym objawem udaru krwotocznego, gdy pęka tętniczka w mózgu na skutek  podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi lub wady jej budowy (tętniak), jak i udaru niedokrwiennego, kiedy niedostateczny przepływ krwi przez mózg (lub jego brak w pewnym obszarze) powoduje jego przejściowe lub trwałe uszkodzenie.

Omdlenie to krótkotrwała utrata przytomności spowodowana nieprawidłową pracą serca skutkującą zmniejszeniem przepływu krwi przez mózg, po której następuje szybki i całkowity powrót świadomości.

Utrata przytomności i omdlenie mogą być niespodziewane lub poprzedzone objawami „przepowiadającymi” takimi jak: ból głowy, ból w klatce piersiowej, poty, bladość, kołatanie serca, szum w uszach.

Omdlenie może także występować u osób w zasadzie zdrowych. Spowodowane są one nieprawidłową reakcją układu nerwowego – jest to tzw. omdlenie wazowagalne. Zdarza się ono w dusznych pomieszczeniach, zwłaszcza po długotrwałym staniu, lub pod wpływem silnych emocji.


                Piotr Bręborowicz, 2001-07-11
                aktualizacja: 2010-10-15