Angiografia, czyli badanie naczyniowe

Co to jest angiografia?

Angiografia to badanie naczyniowe polegające na uwidocznieniu badanych tętnic (arteriografia) lub żył (flebografia) oraz ich odgałęzień. Badane naczynia uwidacznia się najczęściej przy użyciu promieni rentgenowskich specjalnynymi aparatami – angiografami, po podaniu do naczyń tzw. kontrastu.

Angiografia wymaga zwykle podania kontrastu bezpośrednio do badanego naczynia. W pewnych sytuacjach kontrast można podać dożylnie, a obraz badanego naczynia wzmacniany jest cyfrową obróbką (angiografia subtrakcyjna). Klasyczna angiografia daje obraz dwuwymiarowy, dlatego często trzeba wykonywać badanie w kilku projekcjach (pod różnym kątem).

Angiografia służy do oceny światła naczynia, nie można uwidocznić jego ściany. Bardziej zaawansowane obrazy można uzyskać gdy angiografia wykonywana jest metodą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Dzięki tym technikom można uzyskać także obraz trójwymiarowy, można ocenić także ściany naczyń.

Angiografia - zastosowanie

Badania naczyniowe stosuje się m.in. w:
chorobie niedokrwiennej serca – koronarografia,
tętniakach aorty
miażdżycy zarostowej tętnic kończyn
miażdżycy tętnic szyjnych
tętniak mózgu
i wielu innych.

Piotr Bręborowicz, 2003-08-27
aktualizacja: 2009-06-27