Jak ocenić ryzyko zawału serca

Miażdżyca to choroba przewlekła, postępująca. Chorują najczęściej osoby po 40 roku życia, zwłaszcza mężczyźni, choć po 65 roku życia kobiety chorują równie często. Ryzyko zachorowania jest wielokrotnie większe u osób z tzw. czynnikami ryzyka, do których zaliczamy: palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, podwyższony cholesterol, występowanie choroby u członków rodziny (rodzice, rodzeństwo).

Nie można przewidzieć na pewno czy u danej osoby wystąpią poważne powikłania miażdżycy czy nie.

Można jednak oszacować ryzyko wystąpienia zawału serca czy śmierci w skutek powikłań miażdżycy. jest to ważne, ponieważ osoby o podwyższonym ryzyku powinny być gruntownie przebadane, powinny zmienić swój styl życia i poddać się właściwemu leczeniu.

Do oceny ryzyka wystąpienia zawału serca w ciągu kolejnych 10 lat służy już nieco przestarzała karta oceny ryzyka z badania Framingham – kliknij link który przeniesie cię do tabel strona 22-25.
FRAMINGHAM  

Do oceny ryzyka śmierci z powodu powikłań miażdżycy (zawału serca, udar) w ciągu kolejnych 10 lat służy skala SCORE opracowana przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne– kliknij link który przeniesie cię do serwisu PFP.
SCORE  

Piotr Bręborowicz, 2002-02-20
aktualizacja: 2006-05-21