Jaka jest odpłatność za leki?

Wiele leków jest refundowanych przez NFZ, a pacjent pokrywa tylko część kosztów. Refundacja przysługuje tylko pacjentom ubezpieczonym w NFZ. Lek z refundacją może zapisać lekarz posiadający odpowiednią umowę z NFZ (zarówno w poradniach NFZ jak i w gabinecie prywatnym).

W odpowiednich rozporządzeniach leki są przydzielane do grup z różną refundacją.
Najtańsze są leki z grupy podstawowej (ryczałt), potem są leki z 50 i 30 procentową refundacją, leki refundowane tylko chorobach przewlekłych (np.  insulina, hormony tarczycy) oraz leki recepturowe spełniające określone warunki.

Dość dużo nieporozumień powoduje refundacja w chorobach przewlekłych, która wymaga adnotacji „P” na recepcie. Obecnie dwa preparaty stosowane w kardiologii tj. karwedilol i klopidogrel są wyżej refundowane w określonych sytuacjach. Karwedilol jest refundowany u chorych z zaawansowaniem niewydolności serca co najmniej NYHA II, a klopidogrel czasowo (1-9 miesięcy) u chorych w zależności od typu zawału serca lub użytego stentu w czasie zabiegu angioplastyki wieńcowej.

Jak obniżyć koszt terapii?
Jeśli koszty leków są zbyt wysokie, nie bój się powiedzieć tego swojemu lekarzowi. Wiele leków produkowanych jest przez wielu producentów a rozpiętość cen jest spora. Istnieje wiele leków o podobnym działaniu, te starsze są dużo tańsze. Apteki też mają różne ceny więc warto sprawdzić w różnych placówkach.


Piotr Bręborowicz, 2007-08-26
aktualizacja: 2007-08-26