Skutki uboczne i działania niepożądane leków

Nieoczekiwane i nieplanowane działanie leku to jego skutki uboczne. Większość z nich to działania niepożądane, które obniżają samopoczucie chorego, czasami istotnie pogarszają stan zdrowia, a nawet w rzadkich przypadkach prowadzą do śmierci pacjenta.

Jak rozpoznać działania niepożądane?
Jeśli w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu pojawiają się nowe objawy/dolegliwości należy zwrócić się do lekarza, najlepiej prowadzącego leczenie. Nowy objaw, który wystąpił w czasie leczenia, nawet typowy dla zażywanego leku, może mieć inne źródło – np. kaszel podczas przyjmowania ACE-inhibitorów może być np. objawem zapalenia oskrzeli.

Należy zgłaszać lekarzowi wszelkie nowe objawy, nawet jeśli nie kojarzysz ich z lekiem nasercowym. Najczęściej obserwuje się zaburzenia żołądkowo-jelitowe i alergie. Stosując leki kardiologiczne mamy także do czynienia z obniżeniem ciśnienia tętniczego i tętna, co bywa uciążliwe i czasami niebezpieczne. Kaszel, zawroty głowy, obrzęki, bóle mięśniowe, skurcz oskrzeli, zaburzenie funkcji nerek czy wątroby to inne istotne niekorzystne skutki uboczne stosowania leków kardiologicznych.

Lekarz z kolei zgłasza skutki uboczne producentowi, pośrednikowi lub do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych


Piotr Bręborowicz, 2007-08-26
aktualizacja: 2007-08-26