Ruch to zdrowie, czyli jaki wysiłek i ćwiczenia są zdrowe dla serca

Ruch jest niezbędnym warunkiem zachowania zdrowia. Niestety obecnie nasz tryb życia staje się co raz bardziej siedzący na skutek rozwoju komunikacji i upowszechnienia rozrywek takich jak telewizja i komputery.

Wysiłek możemy podzielić na dynamiczny (ćwiczenia aerobowe, wytrzymałościowe) i statyczny (ćwiczenia oporowe, siłowe). Wpływ wysiłku statycznego na zdrowie jest mniej poznany, wiadomo, że może powodować niekorzystne efekty tj. podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Dynamiczny wysiłek fizyczny wywiera szereg korzystnych efektów na nasze zdrowie. Te najważniejsze dla serca to zmniejszenie wagi ciała, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, obniżenie poziomu lipidów i cukru we krwi.

Ruch zapewnia nam sprawność, więc powinniśmy dbać o właściwą ilość codziennego wysiłku i ćwiczeń. Warto zrezygnować z dojazdu środkami komunikacji do pracy i po zakupy jeśli dystans jest możliwy do pokonania piechotą czy rowerem. Warto również wykonywać codzienne ćwiczenia w celu zachowania i poprawy wytrzymałości i siły fizycznej.

Należy dobrać właściwy zestaw ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia. Intensywność wysiłku należy zwiększać stopniowo. Przed rozpoczęciem intensywnych ćwiczeń, zwłaszcza po długim okresie braku aktywności, lub gdy jesteśmy otyli lub występują istotne schorzenia należy przed podjęciem ćwiczeń zasięgnąć opinii lekarza.

Dla osób zdrowych i sprawnych poleca się formułę minimum (wg ESC 2006): ćwiczenia co najmniej 4-5 razy w tygodniu przez co najmniej 30-45 minut, prowadzące do przyśpieszenia akcji serca do około 60-75% maksymalnego tętna odpowiedniego dla wieku (wylicza się z formuły 220-wiek w latach). Preferowany jest wysiłek aerobowy.

Jeśli występują jakiekolwiek dolegliwości czy schorzenia, rodzaj i intensywność wysiłku należy ustalić z lekarzem, aby sobie nie zaszkodzić. Dla osób z chorobami układu krążenia poleca się zwłaszcza takie formy wysiłku jak marsze, jazda rowerem, pływanie.

Piotr Bręborowicz, 2008-11-14
aktualizacja: 2010-11-27