Częstoskurcz komorowy - groźna arytmia

Częstoskurcz komorowy to nieprawidłowy rytm serca o częstości ponad 100/min. powstający na skutek zaburzenia „elektrycznych mechanizmów” w komorach serca. Częstoskurcz komorowy występuje na skutek uszkodzenia mięśnia komór serca w przebiegu wielu chorób serca, ale szczególnie istotna jest choroba niedokrwienna serca, zwłaszcza po zawale, kardiomiopatie i wrodzone „kanałopatie” (zaburzenia kanałów jonowych), do których należą: zespół wydłużonego QT, zespół Brugadów, katecholaminozależny różnokształtny częstoskurcz komorowy, idiopatyczny częstoskurcz komorowy. Istnieje wiele innych przyczyn, wśród których ważne są choroby ogólnoustrojowe, zaburzenia hormonalne, metaboliczne i elektrolitowe. Częstoskurcz komorowy może być także powodowany działaniem ubocznym niektórych leków.

Częstoskurcz komorowy może wystąpić jako pojedynczy epizod jeśli był skutkiem przejściowego zaburzenia. Częstoskurcz komorowy może być nieutrwalony (<30sek) lub utrwalony (>=30sek); napadowy lub ustawiczny (>50% czasu doby). Objawy i następstwa zależą o częstości pracy serca, czasu trwania i przyczyny częstoskurczu oraz stanu serca. Krótkie epizody częstoskurczu komorowego bywają bezobjawowe. Częstoskurcz komorowy powoduje uczucie szybkiej, silnej, regularnej czynności serca, osłabienie, zmęczenie, zawroty głowy, omdlenia, w niektórych przypadkach zatrzymanie akcji serca i śmierć. Ustawiczny częstoskurcz komorowy może prowadzić do rozwoju niewydolności serca.

Częstoskurcz komorowy rozpoznaje się w zapisie EKG. W przypadkach, gdy występuje rzadko i trwa krótko potrzebny jest długotrwały zapis - np Holter EKG. Częstoskurcz komorowy wymaga oceny przyczyny leżącej u jego podłoża. Dlatego należy wykonać dodatkowe badania w celu oceny stanu serca: ECHO serca, koronarografię, badania krwi. W niektórych przypadkach do rozpoznania częstoskurczu komorowego jak i jego przyczyny będzie potrzebne badanie elektrofizjologiczne.

Postępowanie lecznicze zależy formy tej arytmii, stanu serca i od nasilenia objawów klinicznych powodowanych przez częstoskurcz komorowy. Jeśli częstoskurcz komorowy powodowany jest konkretną, usuwalną przyczyną, należy się nią odpowiednio zająć. Częstoskurcz komorowy można przerwać lekami antyarytmicznymi i kardiowersją elektryczną. Leczenie długofalowe zależnie od przyczyny i rokowania obejmuje farmakoterapię, rewaskularyzację mięśnia serca (angioplastyka wieńcowa, by-passy), korekcję wady serca, ablację RF i wszczepienie kardiowertera-defibrylatora.

· Częstoskurcz komorowy? kliknij tutaj aby znaleźć kardiologa


Piotr Bręborowicz, 2008-12-26
Data aktualizacji: 2010-11-27