Rezonans magnetyczny serca i naczyń

Rezonans magnetyczny umożliwia precyzyjną ocenę tkanek miękkich dzięki wykorzystaniu zjawiska rezonansu magnetycznego. Obrazy mają formę przekrojów w wybranych płaszczyznach lub rekonstrukcji trójwymiarowej. Obrazy mogą być statyczne lub w postaci filmu.

Rezonans magnetyczny serca wymaga wolnej, miarowej czynności serca, ponieważ im szybciej bije serce i im więcej ruchów klatki piersiowej tym więcej zakłóceń obrazu. W Polsce rezonans magnetyczny jest słabo dostępny i drogi. Rezonans magnetyczny ma tę przewagę nad tomografią komputerową, że nie wykorzystuje się szkodliwego promieniowania rentgenowskiego.

Dokładna ocena serca i naczyń (tętnice, żyły) wymaga zastosowania paramagnetycznego kontrastu naczyniowego (gadolin), który przepływa przez żyły, serce i tętnice (MRI angio).  Rezonans magnetyczny serca i naczyń składa się więc zwykle z badania przed i po podaniu kontrastu. Kontrast ten wywołuje znacznie mniej działań ubocznych niż kontrast do badań radiologicznych.

Rezonans magnetyczny umożliwia ocenę budowy naczyń i serca, funkcji komór serca i zastawek. Rezonans magnetyczny służy także do diagnostyki niektórych wad wrodzonych serca i naczyń, nowotworów serca, chorób osierdzia, tętniakach aorty. Pozwala na ocenę wskazań do operacji, jak i ocenę warunków technicznych i dokładnego zaplanowania zabiegu.

Rezonans magnetyczny umożliwia bardzo dokładną ocenę funkcji skurczowej i rozkurczowej komór serca, jak i funkcji zastawek. Przy zastosowaniu specjalnych technik, rezonans magnetyczny można wykorzystać do oceny ukrwienia mięśnia serca, obecności blizn pozawałowych czy zapalenia, a nawet metabolizmu serca.

Rezonans magnetyczny serca - przygotowanie do planowego badania:
Ponieważ kontrast może wywoływać nudności i wymioty, dlatego na badanie najlepiej zgłosić się na czczo, choć w wielu pracowniach nie jest to wymagane. Ponieważ chorzy z zaawansowaną niewydolnością nerek nie mogą otrzymać kontrastu dożylnego (gadolin), dlatego na badanie należy zgłosić się z aktualnym wynikiem stężenia kreatyniny w surowicy krwi. Ważna jest współpraca ze strony chorego – w czasie badania należy pozostawać w bezruchu, zgodnie z instrukcją technika. Ocena serca wymaga czasami zwolnienia lub wyrównania jego pracy za pomocą leków.

Rezonans magnetyczny może być ryzykowny u chorych z różnymi elektronicznymi lub ferromagnetycznymi wszczepami metalowymi tj stymulator/kardiowerter, niektóre stenty, zastawki serca, metalowe szwy, protezy stawów. U tych chorych w większości wypadków rezonans magnetyczny można zastąpić tomografią komputerową. Jeśli jednak rezonans magnetyczny jest niezbędny do podjęcia życiowej decyzji terapeutycznej należy sprawdzić informacje producenta implantu o bezpieczeństwie w polu magnetycznym, oraz indywidualnie ocenić korzyści i ryzyko. U takich chorych rezonans magnetyczny można warunkowo wykonać w doświadczonych ośrodkach.
Rezonans magnetyczny nie może być wykonany u chorych z klaustrofobią (ciasny tunel aparatu).

Przy odbiorze wyniku warto poprosić o nagranie na płycie CD, która może przydać się w przyszłości lub do konsultacji.

                Piotr Bręborowicz, 2009-05-24
                aktualizacja: 2010-01-23