Badanie krwi – podstawowe oznaczenia w kardiologii

Umów badanie w Poznaniu>>>

Badanie krwi to jedna z podstawowych metod diagnostycznych. Badanie krwi wykonuje się w celu określenia zawartości krwinek i hemoglobiny (morfologia), w celu oznaczenia stężenia lub aktywności różnych enzymów i białek, lipidów, elektrolitów, witamin, mikroelementów, substancji „odpadowych” (biochemia). Badanie krwi można też wykonać w celu identyfikacji różnych przeciwciał (immunologia, serologia) czy obecności nieprawidłowych komórek (rozmaz-cytologia). W przypadku podejrzenia zakażenia badanie krwi może wykazać obecność drobnoustrojów (posiewy, oznaczenia DNA, serologia).

Należy pamiętać, że wyniki jakie daje badanie krwi należy interpretować łącznie z całym obrazem klinicznym. Prawidłowość wyniku określa się na podstawie norm, które zależne są od metody jaką wykonano badanie krwi i od laboratorium. Normy powinny być załączone do wyniku. Nie zawsze nieprawidłowy wynik jaki daje badanie krwi oznacza chorobę i odwrotnie wynik może być prawidłowy pomimo choroby. W niektórych sytuacjach badanie krwi należy powtarzać w określonych odstępach czasu aby uchwycić dynamikę procesu chorobowego. Badanie krwi może być zafałszowane błędem laboratoryjnym i w sytuacji, gdy wynik nie pasuje do obrazu klinicznego należy rozważyć powtórzenie oznaczenia. Warto także wybrać na badanie krwi dobre, renomowane laboratorium.

Jeśli badanie krwi wykonywane jest w celu oznaczenia stężenia lipidów czy cukru, musi być wykonane na czczo – co oznacza, że kolację należy zjeść poprzedniego dnia do godziny 20:00, potem aż do badania nie jeść pokarmów, ani nie przyjmować słodzonych napoi. Badanie krwi nie powinno też być poprzedzone dużym wysiłkiem fizycznym. Badanie krwi czasami wymaga dodatkowego specjalnego przygotowania, o czym informuje się pacjenta. Na niektóre wyniki jakie daje badanie krwi wpływ może mieć dieta, pobierane leki czy infekcja – wszystkie te okoliczności należy brać pod uwagę.

Badanie krwi w kardiologii ma duże znaczenie w wykrywaniu chorób, w ocenie ich przebiegu i wyników leczenia. W tym dziale opisujemy najważniejsze oznaczenia dla pacjentów kardiologicznych.

Piotr Bręborowicz, 2009-05-31
aktualizacja: 2009-05-31